Bretaň - pobřeží

Bretaň - Benodet

Bretaňský poloostrov se formoval asi před 230 - 350 milióny let, zhruba ve stejné době vznikl i Český masiv - a podobně jako v Čechách i tady vystupují místy na povrch obrovské žulové klenby. Zvlášť impozantní jsou na pobřeží Côte de Granit Rose, kde je příboj zbavil všech pokryvných nánosů a obnažil je v jejich mohutné oblé nádheře. Samotný poloostrov vybíhá daleko do Atlantského oceánu a jeho mysy i osamocená skaliska s výstražnými majáky upozorňují kapitány lodí, že právě vplouvají do Lamanšského průlivu. Většina obyvatel je soustředěna na pobřeží, protože moře a turistika skýtají jistější obživu než chudá půda. Široké písečné pláže lamanšského pobřeží jsou dost chladné a větrné. K bretaňskému pobřeží patří thalassoterapie - mořská vodoléčba, léčba koupelemi v mořské vodě (studené i ohřáté) za spolupůsobení přímořského podnebí.

Benodet

Benodet - půvabné pobřežní letovisko a lázně leží při ústí řeky Odet. V Benodetu jsou krásné písečné pláže mezi skalisky. Ze skalisek i pláží je možnost pozorovat oceán při přílivu a odlivu, kdy právě v Bretani jsou rozdíly ve výši hladiny nejlépe pozorovatelné.

Bretaň - Quiberon

Quiberon - poloostrov a na něm městečko. Kdysi ostrov, dnes spojený s ostatní pevninou úzkou 40-ti metrovou písečnou kosou. Západní pobřeží je přírodně proslulé jako tzv. Côte Sauvage (Divoké pobřeží). Pobřeží je skalnaté, srázné, velmi členité, opracované příbojem, s jeskyněmi, ostrůvky, skalními pobřežními útesy, ale také s malými písečnými plážemi.

Concarneau

Concarneau - město na jižním pobřeží Bretaně, 3. největší francouzský rybářský přístav (hodnotou úlovků) a největší středisko obchodu tuňákem; konzervárny ryb a zeleniny. Nabízí obrázek tradičního bretaňského rybářského přístavu. Ville Close (Uzavřené město) na ostrůvku (350 metrů dlouhém a 100 metrů širokém) s úzkými uličkami, obklopené hradbami ze 14. století.

Bretaň - Parc naturel régional d´Armorique

Parc naturel régional d'Armorique - název pochází z keltského ar mor = při moři. Park, který byl vyhlášen roku 1969, se skládá ze tří oddělených území v západní části Bretaňského poloostrova. Chrání se zde příroda i rázovité bretaňské osídlení (kamenná stavení s komíny ve štítech). Nejmenší část tvoří nejzápadnější cíp poloostrova, jižně od Brestské zátoky, s rázovitým rybářským městečkem Camaret-sur-Mer, s mysem (Pointe de Penhir) a s přilehlými ostrůvky Ouessant a Molène.

Bretaň - Penhir

Pointe de Penhir - skalní pobřežní útes na poloostrově Crozon tvořený tvrdými pískovci, útes je vysoký 55 metrů. Spolu s Pointe du Raz je to nejkrásnější bretaňský mys při volném Atlantském oceánu. Z útesu se otevírají překrásné výhledy, zvlášť na malé ostrůvky s poetickým názvem Tas de Pois, což v překladu znamená Hromady hrachu.

St. Malo

Saint Malo - přístav při ústí řeky Rance, „město korzárů“, leží na severním bretaňském pobřeží, patří mezi nejkrásnější středověká města. Neinformovaného turistu by tedy ani nenapadlo, že ville close (Staré město), chlouba města, je velmi umně zrekonstruováno až po 2. světové válce. Město se totiž ke konci války stalo místem, o něž se sváděly kruté boje, a bylo z velké části zničeno. Mezi největší zajímavosti města patří hradby ze 13. a 14. století s výhledy, doporučuje se procházka za přílivu, kdy je rozdíl hladiny za dmutí 8 až 14 metrů. Dále je zde akvárium v hradbách na náměstí Vauban, zámek ze 17. a 18. století, katedrála sv. Vincenta s obrovskou kamennou klenbou z roku 1160.

Cancale

Cancale - rybářský přístav a lázně. Při odlivu je vidět v přístavu zařízení na chov ústřic (tzv. ústřičná pole). Ústřice z Cancale jsou prý nejlepší. Z věže kostela je výhled na zátoku Saint-Michel a při dobré viditelnosti lze zahlédnout i opatství St-Michel, které leží na území Normandie. Za opravdu jasného počasí jsou vidět britské Normanské ostrovy Jersey a Chausey.

Bretaň - Vannes

Vannes - město při Morbihanské zátoce. Důležité středisko zemědělství a chovu ústřic. Malebná stará čtvrť uvnitř hradeb kolem katedrály sv. Petra byla přeměněna v pěší zónu s luxusními obchody ve starých domech.

Zájezdy do Bretaně

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz