Bretaň - Nantes

Bretaň - Nantes

Nantes je 6. největší město Francie (289 000 obyvatel, aglomerace 790 314 obyvatel v roce 2007), ležící při ústí Loiry, 50 kilometrů od atlantského pobřeží. Nantes je číslo 1 ve stavbě lodí, číslo 2 pro velkoobchodní trhy, průmysl potravin a letecký průmysl a má významné postavení jako finanční centrum Francie, ve službách a v informačních technologiích. Bývalé hlavní město Bretaně již k ní oficiálně nepatří. Když se roku 1962 zřizovaly nové administrativní celky, bylo přeřazeno do Pays de la Loire, departement Loire-Atlantique.

Historie Nantes

V 9. století bylo město předmětem sporu mezi prvním bretaňským vévodou a Franky. V roce 939 si jej vybral za sídelní město král Alain Barbe-torte (Křivá brada). Ve 14. století se město stalo významným obchodním přístavem s flotilou 1300 lodí a svého vrcholu dosáhlo až v 15. století za vlády vévody Františka II. Na počátku 18. století město zbohatlo na obchodu s cukrovou třtinou, která sem byla přivážena ze Západní Indie a odtud rozvážena do celé Francie nebo vyvážena do Anglie a Skandinávie. Byla to součást výnosného tzv. „ebenového obchodu“, což byl diskrétní název pro obchod s otroky, jejich transport z Afriky a odvoz do Západní Indie a odtud export cukrové třtiny. Nantes se tehdy stalo nejvýznamnějším přístavem Francie. Avšak ztráta francouzských kolonií za Ludvíka XV., zrušení otroctví a nahrazení cukrové třtiny cukrovou řepou, také zvyšování tonáže lodí, které nemohly vplouvat do přístavu způsobilo úpadek přístavu v Nantes. Avšak v 19. a 20. století byl postaven níže na řece velký komplex přístavních zařízení, což zajistilo Nantes trvalou prosperitu. Loira, zdroj bohatství Nantes, z centra zmizela. Ještě ve 30. letech 20. století řeka protékala městem v sedmi samostatných korytech, ale německé pracovní síly pět z nich po 1. světové válce zasypaly. Kousky území v centrální části města, které dodnes bývají nazývány „ostrovy“, už tedy neobklopuje a neodděluje voda, ale hektické dvouproudové silnice. Procházka po Nantes...

Zájezdy do Bretaně

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz